הסדרים

מבוטחי כללית מושלם:
 
מבוטחים בני 18-64:      זכאים ל- 24% הנחה ממחיר המכשיר +זיכוי בסך 851 ₪ (השתתפות סל בריאות) + 1,075 ₪ (השתתפות כללית מושלם).
מבוטחים בני 65 ומעלה: זכאים ל-24% הנחה ממחיר המכשיר +זיכוי בסך 3,000 ₪ (השתתפות סל בריאות) + 1,075 ₪ או 75% מהיתרה – הנמוך מביניהם.
הזיכוי וההנחות יבוצעו ישירות ע”י המכון מול הקופה במעמד הרכישה.

חברי כללית (ללא ביטוח מושלם): 

 
מבוטחים בני 18-64:      זכאים ל- 10% הנחה ממחיר המכשיר + זיכוי בסך 851 ₪ (השתתפות סל בריאות).
מבוטחים בני 65 ומעלה: זכאים ל-10% הנחה ממחיר המכשיר + זיכוי בסך 3,000 ₪ (השתתפות סל בריאות).
הזיכוי וההנחות יבוצעו ישירות ע”י המכון מול הקופה במעמד הרכישה.

 
מבוטחים בני 18-64:      זכאים להנחה מיוחדת תחת מחירון מכבי + סיבסוד בגובה 83% ממחיר המכשיר עד מקסימום החזר של כ- 3,800 ₪*.
מבוטחים בני 65 ומעלה: זכאים להנחה מיוחדת תחת מחירון מכבי + 3,000 ₪ השתתפות סל בריאות + החזר בגובה 83% מהיתרה עד מקסימום של 3,077 ₪.
הזיכוי יתבצע ע”י המבוטח מול הקופה וההחזר יועבר ישירות לחשבון המבוטח.
 
מבוטחי מכבי עדיף כסף:
 
מבוטחים בני 18-64:      זכאים להנחה מיוחדת תחת מחירון מכבי + סיבסוד בגובה 33% ממחיר המכשיר עד מקסימום החזר של כ- 1,600 ₪*.
מבוטחים בני 65 ומעלה: זכאים להנחה מיוחדת תחת מחירון מכבי + 3,000 ₪ השתתפות סל בריאות + החזר בגובה 33% מהיתרה עד מקסימום של 1,223 ₪.
הזיכוי יתבצע ע”י המבוטח מול הקופה וההחזר יועבר ישירות לחשבון המבוטח. 

 

מאוחדת:
מבוטחי מאוחדת עדיף ושיא: זכאים להחזר בגובה 50% ממחיר המכשיר עד מקסימום החזר של כ- 2,500 ₪*. הזיכוי יתבצע ע”י המבוטח מול הקופה וההחזר יועבר ישירות לחשבון המבוטח.

מבוטחים מעל גיל 65 זכאים, על פי עדכון סל הבריאות, ל3000 ש”ח החזר לכל אוזן, אחת לשלוש שנים, וכן יקבלו החזר מהשב”ן עד 1600 ₪ נוספים לכל אוזן.

לאומית:
מבוטחי לאומית: מחירים וסיבסוד בכפוף להסכם מחירון מול הקופה ולסוג הכיסוי.
חברי לאומית ישלמו בקופה ע”י הצגת טופס הצעת מחיר ויקבלו המכשירים כנגד הצגת התחייבות תשלום של הקופה.

משרד הביטחון :
לנכי צה”ל המוכרים ע”י משרד הביטחון כנפגעי שמיעה, ינתן מכשיר בהתאם להסכם.
כמו כן ניצולי השואה ונתמכי הרווחה זכאים להחזר כספי.