סוללות למכשירי שמיעה

כל מכשיר שמיעה פועל באמצעות סוללה. מרבית מכשירי השמיעה פועלים באמצעות סוללות קטנות בגדלים שונים, בהתאם לסוג מכשיר השמיעה.

מאחר שמכשיר השמיעה אינו יכול לפעול ללא סוללה, חשוב להקפיד לרכוש סוללות מאיכות מעולה שיכולות לספק אנרגיה למכשיר במשך זמן ממושך.

זמן הפעולה של הסוללה משתנה בהתאם לשלושה גורמים עיקריים:

  • הקיבולת של הסוללה. כאשר מדובר ביצרן סוללות מוכר וידוע,  ניתן למצוא נתון זה על-גב האריזה של חבילת הסוללות.
  • עוצמת ההגברה של המכשיר ונתוני צריכת החשמל שלו.
  • משך הזמן בו נעשה שימוש במכשיר בכל יום.

בהתאם לנתונים האלה, קלינאי התקשורת שלכם יוכל לתת לכם אומדן לגבי זמן השימוש בסוללה בטרם יהיה צורך להחליפה. כמו כן, במכשירי שמיעה משוכללים, מכשיר השמיעה משמיע  אות המתריע בפניו על התרוקנות הסוללה.

כיום, במכשירי השמיעה נעשה שימוש בסוללות אבץ-אוויר (zinc-air). חדירת האוויר אל תוך הסוללה גורמת לתגובה אלקטרו-כימית. מסיבה זו, מצויה מדבקה על-גבי הסוללה. המדבקה חוסמת את מעבר האוויר אל הסוללה. על-מנת להשתמש בסוללה יש להסיר את המדבקה.

קיימים ארבעה גדלים עיקריים של סוללות למכשירי שמיעה. גדלים אלה מצוינים בדרך כלל גם באמצעות צבע על-מנת לזהותן בקלות:

גודל 10 – צהוב
גודל 312 – חום
גודל 13 – כתום
גודל 675 – כחול

משוב מספקת סוללות באיכות גבוהה ביותר ובעלות חיי מדף ארוכים מאד.
עצות לשימוש נבון בסוללות:

  • כאשר המכשיר אינו בשימוש מומלץ לפתוח את בית הסוללה.
  • את הסוללות יש לאחסן במקום קריר ויבש, אך לא במקרר. לא מומלץ להשאיר את הסוללות ברכב מאחר שהטמפרטורות בו עלולות להיות גבוהות מאד.
  • אין להסיר את המדבקה מהסוללות בטרם התכוונתם לעשות בהן שימוש. סוללות מכשירי השמיעה שהן מסוג אבץ-אוויר מתחילות להתרוקן כבר עם הסרת המדבקה מהן גם אם טרם הוכנסו למכשיר השמיעה.
  • יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים קטנים מחשש לבליעה.