מערכות FM

מערכות FM מסייעות להגברת והטבת השמיעה על ידי שידור הקולות הרצויים ישירות אל המשתמש. מערכות אלה מסייעות בעיקר לשמוע טוב יותר במסגרת הרצאות, לימוד בכיתה, פגישות רבות משתתפים ולבעלי שתל קוכלארי. את המערכות ניתן לחבר גם אל מקלט טלוויזיה לשמיעה ממוקדת טובה יותר.

המערכות האלחוטיות מורכבות ממשדר, המשדר גלי רדיו לטווח קצר, הנמצא אצל הדובר אותו מעוניינים לשמוע (או במרכז החדר במקרים כגון ישיבה או פגישה) אל מקלט הנמצא אצל המשתמש, בדרך כלל מחובר אל מכשיר השמיעה שלו.

התוצאה היא “תחנת שידור פרטית” של המשתמש, המסייעת להתגבר על רעשי  הסביבה, בעיית מרחק והדהוד. את המערכת ניתן לכוון כך שתקלוט רק את הדוברים שהמשתמש מעוניין לשמוע. היא יכולה לקלוט את כל הנוכחים סביב השולחן, לדוגמא, והיא יכולה להתמקד בדובר ספציפי.