פתרונות שמיעה לטלויזיה


מערכת שמיעה לטלוויזיה SENNHEISER SET250
מערכת אלחוטית לשמיעה ולהבנה של הנאמר בטלוויזיה , מאפשרת כיוון העוצמה והתדרים בהתאם לירידת השמיעה של המשתמש. המערכת מותאמת גם עבור אתרים בהם הותקנה מערכת שמע. המערכת פועלת בשיטת שידור IR כוללת אוזניות אלחוטיות, משדר המשמש גם כמטען וסוללה נטענת. למערכת חיבור ישיר לטלויזיה המאפשר שמיעת הטלויזיה גם דרך הרמקולים.מערכת שמיעה SENNHEISER LOOP810
מערכת שמיעה אלחוטית הפועלת בשיטת שידור IR. פועלת בשילוב עם מכשיר שמיעה במצב T. כוללת מקלט + לולאת השראה לשידור למכשיר שמיעה במצב (T LOOP) משדר המשמש גם כמטען וסוללה נטענת. למערכת חיבור ישיר לטלוויזיה המאפשרת שמיעת הטלויזיה גם באמצעות הרמקולים. למערכת אפשרות לחיבור מיקרופון לשמיעת הנעשה סביב, תוך האזנה לטלוויזיה. ניתנת לכיוון של עוצמה ותדרים בהתאם לירידת השמיעה. בעלת כפתור עוצמה גדול ונוח במיוחד ומנגנון סגירה אוטומטי של המקלט עם ניתוק הלולאה. תואמת את המערכות בתיאטראות